inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA pentru refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu.
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
    - Expunerea de motive a primarului și viceprimarului municipiului Suceava care pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
    Cei interesați pot trimite în scris, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Expunere de motive
Proiect de hotărâre
Raport compartimente
Raport consultare
Regulament general
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
01 INC ZONA 5000 A3
02 INC TRAPEZ 5000 A3.jpg
03 SIT 5000 A3.jpg
04 FRONT CONSTRUIT 5000 A3
05 SP EXTERIOARE 5000 A3
06 IMPORTANTA CLADIRILOR 5000 A3
07 ANSAMBLURI 5000 A3

Inchide