PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

Nr. 9014/17.03.2016

 

ANUNŢĂ

 

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SĂVUȚA MARIA pentru construire locuință, împrejmuire și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 482 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 31303, situat în intravilanul municipiului pe strada Petre Comărnescu nr. 28.

Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

- Textul complet al proiectului de hotărâre

- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

              Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava.

Inchide