pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5 parțial, cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterană, spații verzi, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 1430 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 37763, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătărași, inițiator UCASY BIULDARS S.R.L.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 03.07.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00 sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 03.07.2020

Inchide