- În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. b) si ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise înştiinţări de poprire pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1 „Înștiințări de poprire emise în perioada 01.04.2019-30.06.2019 pentru debite provenind din amenzi contravenționale”. -
- Menționăm că această procedură de comunicare se realizează numai pentru înştiinţările de poprire transmise debitorilor prin Poșta Română și neconfirmate de primire. 
- Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, parter, Avizier - Serviciul Amenzi.
- Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv la data de  31.07.2019.
- Informații suplimentare privind acest anunț puteți obține, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0230/212696 interior 132, e-mail:
amenzi@primariasv.ro.

- Anunţ; anexă

Inchide