•  nr. 83081 din 28.02.2020 - pentru dl. BEREGOI STEFAN, cu domiciliul în str. Bujorilor, nr.1, bl. 97, sc.A, ap.11, mun. Suceava;
  •  nr. 83082 din 28.02.2020 - pentru dl. MARIN CONSTANTIN PFA, cu domiciliul în Sat Mironeasa, jud.Iasi.
Inchide