PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A

Nr. 13046/29.04.2015   

ANUNŢĂ

 

      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent aferent  pentru construirea unui centru comercial, amenajare acces, alei carosabile și pietonale și împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 7227 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Calea Unirii nr. 24.

       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

            -  Notă de fundamentare

            -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

            - Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide