inițiat de   GROUP RBN SRL pentru construire ansamblu rezidential de locuințe colective, spații comerciale și de prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 4063 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe strada Gheorghe Doja nr. 165 A.
 Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepând cu data de 22.01.2021  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro
 Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

INCADRARE IN ZONA
REGLEMENTARI URBANISTICE

 

Afișat in data de 21.01.2021

Inchide