PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

NR. 24419/18.08.2015

 

ANUNŢĂ

 

            Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de  SC SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL și SC COMPANY R&V SRL pentru construire centru de afaceri cu regim de înălțime S1+S2+6E+Etaj7 parțial,  pe teren proprietate privată, în suprafață de 718 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral  39666, situat în intravilanul municipiului– strada Cireșoaia nr. 8.

       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

- Textul complet al proiectului de hotărâre

- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide