Nr. 23556  din  27.07.2016

 

          

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de S.C. ADAMARIS  S.R.L. pentru construirea unei cladiri P+M cu parcare deschisa la parter si showroom articole muzicale la mansarda, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 544 mp, identic cu parcela cadastrală. 47824, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Mărășești, nr. 36A.

            Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în perioada 29.07.2016 - 12.08.2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide