inițiat de S.C. Sanemi S.R.L. Suceava, pentru „Elaborare PUZ pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de (1016mp+1011mp) 2027 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu numerele C.F. 52444 și C.F. 52443, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Dealul Manastirii, str. Eusebiu Camilar.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 23.06.2020 – 17.07.2020 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

Inchide