Servicii electronice

Primăria Municipiul Suceava oferă cetățenilor posibiliatea de a accesa serviciile municipale online, prin intermediul portalului nostru web.

Administrația locală la zi

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 februarie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 ianuarie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Program Patinoar

Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 23 noiembrie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 26 octombrie 2023, ora 14:00.

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 28 septembrie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Anunt cu privire la afișarea Tabelului cu proprietarii expropriați

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 august 2023, ora 14:00.

Stire

Dispoziție privind exproprierea unui număr de 59 imobile - garaje proprietate privată situate pe coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții ”Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa”

Dispozitie | Stire

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local

Anunt | Stire

ANUNȚ de afișare a proiectului ”Construire Grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini din municipiul Suceava”

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, nr. 4-8, beneficiar NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

Anunt

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 februarie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborare PUZ pentru construire hotel conform PUZ “Intrare E85 în Municipiul Suceava” aprobat prin HCL nr. 313 din 29.09.2005, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2500 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n., inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Anunț licitație valorificare 20 autobuze scoase din uz, la sediul TPL, strada Traian Vuia nr. 5A

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor emise pentru terți popriți conform sentințelor judecătorești de menținere a popririi

Anunt

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 ianuarie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Proiect de Hotarare si REGULAMENT DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE PARCARE CU PLATA DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

Anunt

Publicare Raport inspectie fiscala

Anunt | Decizie de impunere - juridice

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului unic - funcție contractuală de execuție vacantă de mecanic utilaje, treapta II, la Serviciul Administrare cimitire - Compartimentul administrare ”Cimitir Pacea” din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi unice - funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Spații verzi, Compartimentul Spații verzi - Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, pe perioadă nedeterminată

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului unic – funcție contractuală de execuție vacantă de expert local pe problemele romilor

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 august 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de Inspector de specialitate, gradul I, la Serviciul Administrativ – Compartimentul administrare sediu, Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava vă informează că, începând cu data de 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Anunt | Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condițiile.

Concurs

Inchide