Administrația locală la zi

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ pentru construire clădire cu regim mare de înălțime cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiator S.C. DAILY MOTORS S.R.L.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "Țărincă"

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a P.U.Z. pe teren proprietate privată în suprafață de 819 mp, C.F. 47761 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 47761, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Plevnei, nr. 2, inițiator HRITCU GHEORGHITA.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire grădiniță, spații prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 5044 mp.

Anunt

Notificare intenție expropriere persoane neidentificate

Anunt | Stire

Oferta de vanzare teren situat in extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "Rusi"

Anunt

Program de transport public local de persoane, prin curse regulate, valabil de la 15 decembrie 2022

Anunt

Oferte de vânzare terenuri situate în extravilanul municipiului Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de „Elaborare a PUZ și RU aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui complex de locuinte colective, spatii comerciale, spatii prestari servicii, spatii alimentatie publica, locuri de parcare, spatiu de joaca pentru copii, spatii verzi amenajate, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente”, pe str. Bazelor, nr. 1.

Anunt

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 2 februarie 2023, examenul de promovare în grad profesional imediat superior

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 17 ianuarie 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână în cadrul Biroului control alimente de origine animală și igienă la Direcția Administrația Piețelor.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Primaria municipiului Suceava organizeaza la data de 5 decembrie 2022 examen de promovare in gradul profesional II al functiilor de inspector de specialitate

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de electrician treapta I

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajaților contractuali din cadrul DAP, DGDP și DAS care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare.

Concurs

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.869/2015, cu completările și modificările ulterioare, MUNICIPIUL SUCEAVA (tel. 0230-212696, interior 252), cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții – Direcția generală tehnică și de investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează examen de promovare în clasă, în baza dispozițiilor art. 618 alin.(23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și cumpletările ulterioare, pentru un funcţionar public numit în funcție publice din clasa III, respectiv pentru un referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului urmărire și executare silită - Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate.

Concurs

Inchide