Administrația locală la zi

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire Sediu Judecatorie Suceava,

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somatii

Anunt

Consultare publică privind Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă al Municipiului Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticala, amplasare post de transformare, racorduri/bransamente la retelele urbane de utilitati”,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Plan urbanistic zonal și regulament de urbanism aferent, solicitat de S.C. GRAZIE MILLE S.R.L. si S.C. TASA INVEST IMOBILIARE S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru „P.U.Z. cu regulament aferent pentru obiectivul de investitii PARCARE zona strazii Stefan Tomsa”

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul turism și cultură – Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Suceava,

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 7 decembrie 2021, conform actelor normative în vigoare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare pentru personalul contractual

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează examen de promovare în clasă, în baza dispozițiilor art. 618 alin.(23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și cumpletările ulterioare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior a angajaților contractuali din cadrul Primăriei Municipiului Suceava,

Concurs | Concursuri finalizate

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii  publici de execuţie

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează, în temeiul prevederilor art.II din Legea nr.203/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.55/2020

Concurs

Rezultatele finale pentru examenul ce a avut loc în data de 11.06.2021

Concurs

Rezultatele interviului pentru examenul ce a avut loc în data de 11.06.2021

Concurs

Inchide