PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire hală depozitare materiale construcții, împrejmuire, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente la utilități”, pe teren proprietate privată în suprafață de 1764 mp (din acte) și 1799 mp (măsurată), identic cu parcela cadastrală nr. 47348, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Aurel Vlaicu, inițiator Hromei Cars Service S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepand cu data de 09.10.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 

Inchide