Primăria Municipiului Suceava anunță intenția de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat Municipiul Suceava pentru “P.U.Z. cu regulament aferent pentru obiectivul de investitii PARCARE_zona strazii Stefan Tomsa” pe teren proprietate a municipului Suceava în suprafață de 4512,00 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, Str. Stefan Tomsa.
        Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare
   -  Referatul de aprobare
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
   care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de  afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp.

       Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul primariei. 

Inchide