cu Regulament de urbanism aferent, inițiat de societatea GROUP RBN SRL pentru construire bloc de locuințe cu regim mare de înălțime cu spații comerciale și de prestări servicii la parter, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață totală de 4063  mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Gheorghe Doja nr 165 A.
 Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 9.06.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.       
 Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.
  
PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


Data afișării:
9.06.2020

Inchide