Nr.  28192/25.09.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A 

ANUNŢĂ

 

            Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL pentru construirea unui bloc de locuințe cu două tronsoane cu regim de înălțime D+P+5E și D1+D2+P+4E, sistematizare verticală, împrejmuire, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 2265 mp, situat în intravilanul muncipiului Suceava, intersecția străzii Ștefan Tomșa cu strada Emil Cioran.

Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

-  Notă de fundamentare

   -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

   - Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide