iniţiat de SC NIVA DEVELOPMENT SRL pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată, identic cu parcela cu nr. cadastral 54770 și parcela cu nr. cadastral 56614, în suprafață totală de 6350 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Vasile Bumbac nr. 4-8 și nr. 10.
  Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 18.06.2021-12.07.2021  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Incadrare in zona
Reglementari urbanistice

 

Afișat: 18.06.2021

Inchide