PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a construirea PUZ pentru construire cladire cu spatii de birouri si spatii de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticala, spatii verzi amenajate, si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico-edilitare pe teren proprietate privată în suprafață totală de 440 mp, identic cu parcela cadastrala nr.55181, situat in intravilanul municipiului, pe str. Mărășești, initiator S.C. PYAM INVESTMENTS SRL.
     Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepand cu data de 30.09.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro     
   Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism - Primaria mun. Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro
     Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide