Raportul informării și consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire sediu firmă, spații de depozitare, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3677 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 57650, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului, inițiator NETCOM ACTIV S.R.L.

Inchide