Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticala, amplasare post de transformare, racorduri/bransamente la retelele urbane de utilitati, iniţiat de S.C. Luar Com S.R.L., Bilan Mirela, Fetcu Laurentiu-Ionel, Fetcu Carmen-Elena, S.C. Marlin Tur S.R.L., Ili Vasile Cristinel si Ili Daniela Angela,  pe teren proprietate privata in suprafata totala de 10749,00 mp, compus din C.F. 57708 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 57708 in suprafata de 9750mp, C.F. 57607  identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 57607 in suprafata de 699mp si C.F. 57621 identic cu parcela cadastrala 57621 in suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului, pe b-dul 1 Decembrie 1918.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include: 
* nota de fundamentare a proiectului de hotărâre; 
* referatul de aprobare
* raportul compartimentelor de specialitate;
* textul complet al proiectului de hotărâre
* alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată: 
* pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.primariasv.ro , la secțiunea “Anunțuri”,
* la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției;
* la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – camera 38; 
* proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului in ziar, astfel:
 |_| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei - anexat anuntului la adresa  www.primariasv.ro , la secțiunea “Anunțuri”
 |_| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: urbanism@primariasv.ro ; primsv@primariasv.ro ;
 |_| prin poştă, pe adresa: Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cod postal 720224;
 |_| la sediul instituţiei, la Registratura Generală - parter, din b-dul 1 Mai, nr. 5A, între orele 8:00 – 16:00.

   Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind elaborarea Proiectului de hotarare pentru aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ), b-dul 1 Decembrie 1918”

   Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.primariasv.ro , secțiunea “Anunțuri”.

   Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de  18.05.2023, inclusiv.
   Informaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, telefon: 0230212696 – int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro
 

Inchide