PLANUL URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent  pentru construire a două hale de producție și a două hale de depozitare pentru vopsele lavabile și a unei hale de producție și depozitate pentru confecții metalice, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată.

Raport

 Data afișării: 09.02.2018

Inchide