Nr. 11 din 23.01.2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de AFILIPOAIEI BOGDAN pentru construire locuinţă P+M, anexe, împrejmuire, utilităţi, pe terenul identic cu nr. cadastral 38063 (500mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Petru Comărnescu nr. 8.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide