Municipiul Suceava a derulat în perioada 14.10.2016 – 04.11.2016 procedura de selecţie parteneri în vederea încheierii unui Acord de parteneriat pentru elaborarea şi implementarea unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, Obiectiv specific 5.1, apel proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea de Strategii de Dezvoltare Locală – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori.

Anunţ selecţie parteneri

Inchide