PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A 
     NR. 9705/22.03.2016


ANUNŢĂ

       Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de BĂDĂLUŢĂ VIORICA pentru construire bloc de locuinţe P+4E+M1+M2, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 1164 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 39971, situat în intravilanul municipiului pe strada Gheorghe Doja fn.
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
       - Textul complet al proiectului de hotărâre
       - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
        Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Reglementari urbanistice
Expunere de motive
Incadrare in zona
Proiect de hotarare
Raport consultare

 

Inchide