iniţiat pentru construirea ansamblului rezidential Ștefan Cel Mare cu functiuni complementare si dotări aferente, pe terenuri proprietați private,  situate în intravilanul municipiului Suceava, strada Dragos Voda nr. 4, strada Armeneasca nr. 9, 11, 13, 15 și strada Vasile Alecsandri nr. 7.
   Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare
   -  Referatul de aprobare
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
   Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar. 


  -  Raportul informarii si consultarii publicului
  -  Incadrare in teritoriu
  -  Reglementari urbanistice - zonificare

Afișat: 21.01.2020

Inchide