pentru construire bloc de locuințe cu regim mare de înălțime cu locuri de parcare la demisol și în extinderea demisolului, spații comerciale  și prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată in suprafață de 1130 mp, identic cu parcela cadastrala nr. 31729, situat în intravilanul municipiului, pe str.  Calea Burdujeni fn.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Referatul de aprobare
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, ro la secțiunea “Anunțuri”, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

- Raport consultare public

 

Data afișării: 19.07.2019

Inchide