în etapa intenției de elaborare PUZ și Regulament de urbanism aferent, pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max. P+2E+M), sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată. - Rezultat.

Afișat în data de 28.03.2019

Inchide