fiscale - somaţii. Actele adminsitrativ fiiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul instituţiei, cam. 3 bis. Anunţ, Anexa 1.  

Inchide