PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA, 
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A    
Nr. 29332/09.08.2022


ANUNŢĂ


     Intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de MELIJONS S.R.L. pentru constuire  locuinte colective si individuale, imprejmuire teren, sistematizare verticala si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico edilitare, pe teren in suprafata totala de 5643 mp, compus din suprafara de 3044mp teren identic cu parcela cadastrală numărul 52951 din CF numarul 52951, suprafata de 1311mp teren identic cu parcela cadastrală numărul 52950 din CF numarul 52950  si suprafata de 1288mp teren identic cu parcela cadastrală numărul 52319 din CF numarul 52319, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Pictor Romeo Calancea.

     Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare
   -  Referatul de aprobare
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp.
      Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.  

Inchide