pentru „Dezvoltarea unui cartier de locuinte cu regim mic de inaltime si dotari aferente, functiuni complementare locuirii , sistematizare verticala, locuri de parcare, racorduri/bransamente, imprejmuire”, pe teren proprietate privată în suprafață de 11167,00 mp, identic cu parcelele cadastrale cu nr. 44359, 31581, 44371, 44363, 43467, 44373, 44364, 44357, 44358, 44361, 44360, 44375, 40106, 44365, 44356, 44182, 44362, situat pe str. Aleea Dumbravii, zona Valcanesti, f.n.,, situat în intravilanul municipiului Suceava, inițiator Rosca Cristian, Vieru Elena-Doruta si Constantin Daniel, Rosca Petru si Viorica, Lazar Iacob si Felicia, Strateanu Petru si Tesner Magdalena-Florentina, Botezat Ciprian si Botezat Ioana.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 03.02.2021 – 27.02.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro

Incadrare in teritoriu
Reglementari Urbanistice

Inchide