pentru contribuabilul SC GIRDAIN COM-PROD SRL, cu sediul în municipiul Suceava, str. Grigore Antipa nr.3, CF 6095328, respectiv:

- Raport de inspecţie fiscală nr. 300218/27.12.2022, cu anexele numerotate de la 1 la 3;

- Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local, în urma inspecţiei fiscale în anul 2022.

Conform prevederilor art.47 alin. (4) şi alin. (5) lit.b din Legea  nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală am procedat la afişarea la sediului organului fiscal emitent şi pe pagina oficială a acestuia, a Raportului de inspecţie fiscală cu anexele numerotate de la 1 la 3 şi a Deciziei de impunere privind creanţele datorate bugetului local, în urma inspecţiei fiscale, în anul 2022. Actele administrative-fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării. Anunţul se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării. 

Inchide