MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, județul Suceava b-dul 1 Mai, nr. 5A,   titular al planului REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra finalizarii proiectului de plan și a raportului de mediu în cadrul procedurii de obținere a avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.   
    Proiectul de plan și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism în zilele de luni – vineri, între orele 9–13, pe pagina www.primariasv.ro la secțiunea ”Anunțuri” – Anunț public din data de 07.09.2021 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni – vineri, între orele 9–13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.
   Observațiile/Comentariile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în scris la sediul Primăriei Municipiului Suceava și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, până la data de 25.10.2021, inclusiv.
   Dezbaterea publică a proiectului de plan și a raportului de mediu va avea loc la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, în data de 27.10.2021, începând cu orele 12:00, sub rezerva posibilităţii de desfăşurare, luându-se în considerare evoluţia pandemiei COVID-19.


Anunț nr. 29647/07.09.29021

Inchide