solicitat de S.C. MICBA IMOBILIARE S.R.L. pentru construirea unei locuințe colective cu 2 tronsoane, cu regim de înălțime D+P+5E fiecare, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1402 mp, identic cu parcela cadastală notată cu numărul 2303/614, situat în intravilanul municipiului, zona Cartodrom.
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare .PDF
   -  Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava .PDF
   -  Raportul compartimentelor de specialitate .PDF
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre .PDF
   -  PLANSA 0 -incadrare in teritoriu .PDF
   -  PLANSA 2-reglementari urbanistice, zonificare .PDF
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar. 

Data afisarii: 07.06.2018

 

Anunt: 19823 din 07.06.2018

 

Inchide