Nr. 17274/20.06.2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de CĂLIN PETRE BOGDAN pentru construirea unei locuinţe cu regim mic de înălţime, anexe, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe terenul identic cu parcela cu numarul cadastral 43100 (1060 mp), situat în intravilanul muncipiului Suceava- zona Tătăraşi.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide