pentru construirea unor hale cu funcțiuni de producție, depozitare, prestări servicii, comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 9900 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 53713, nr. 53714, nr. 53715, nr. 53716 și nr. 53717, situat in intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului (DJ208D), inițiatori Calinciuc Dan-Gabriel, Calinciuc Veronica-Maria, Chiteală Roxana-Delia.
   Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 13.05.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro     
   Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism - Primaria mun. Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail:
urbanism@primariasv.ro
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Incadrare in zona
Reglementari

Data afișării: 13.05.2021

Inchide