cu Regulament de urbanism aferent, în vederea construirii unui bloc de locuințe colective cu regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la acestea, pe teren proprietate privată în suprafață de 1435 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 35599, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Parcului nr. 1, inițiator SC MARBO WOODS SRL.
  Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 12.10.2018 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.
 

 

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Anunț nr. 34201 / 12.10.2018

Afișat: 12.10.2018

Inchide