Nr. 52/10.10.2014

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
a fondurilor nerambursabile acordate din fonduri publice
 
            1. Autoritatea contractantă: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, e-mail: primsv@primariasv.ro
            2. Procedura de atribuire aplicată: evaluarea şi selecţionarea proiectelor.
            3.  Proiectele depuse presupun activităţi nonprofit de interes local.
            4. Data atribuirii contractelor:09.04.2014.
            5.Criteriul atribuirii: în baza HCL nr. 14/27.02.2014prin care s-a aprobat ''Regulamentul privind finanţările neramursabile acordate din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes local'', HCL nr. 54/10.03.2014 privind aprobarea ''Programului anual al finanţărilor nerambursabile pentru anul 2014'' şi a ''Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi non profit de interes general''.
            6. Numărul ofertelor primite: 17 proiecte.
            7. Denumirea ofertanţilor câştigători:
 

Nr. crt.
SUBDOMENII
DENUMIRE SOLICITANT
SUMA
SOLICITATĂ
 
 
SPORT
1.000.000
1.
Fotbal
ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV ''RAPID    CFR'' SUCEAVA
1.000.000
 
 
CULTURĂ
43.700
2.
Ansambluri folclorice – copii şi tineret
ASOCIAŢIA CULTURAL - EDUCATIVĂ ''ARCANUL USV'' SUCEAVA
30.000
3.
Tipărire carte
ASOCIAŢIA CULTURALĂ
''MIRCEA MOTRICI'' SUCEAVA
8.700
4.
Artă - vernisaj
ASOCIAŢIA
''ARTĂ ŞI UMANITATE'' SUCEAVA
5.000
 
 
TOTAL
1.043.700

 
            8. Valoarea totală a contractelor este de1.043.700 lei.
            9. Anunţul de participare a fost publicat în M.O. nr. 47 din 13 martie 2014.
 

Anunţul de atribuire a fost publicat în M.O. nr. 66 din 10 aprilie 2014

Inchide