Raportul informării și consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu rezidențial cu locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii (spații comerciale, spații de alimentație publică, spații prestări servicii, spații de învățământ), locuri de parcare, sistematizare verticală și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18700 mp situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul 1 Decembrie 1918, inițiat de SOCIETATEA IDEALCONS S&T S.R.L. și PIETRARU ION și PIETRARU LARISEA.

Inchide