PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A

NR 17951/11.06.2015    

 

ANUNŢĂ

 

      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și dotări aferente, pe terenul în suprafață de 5100 mp, situat în extravilanul municipiului Suceava, în zona “Dealul Mănăstirii”.

       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

            -  Notă de fundamentare

            -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

            - Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide