Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre „Planul Urbanistic Zonal pentru construire cartier de locuințe colective cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente”, inițiat de Gontaru Nicolai, pe teren proprietate privată în suprafață de 5365mp, suprafață identică cu parcela cadastrală notată cu nr. 51549, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Aleea Dumbrăvii.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 12.07.2023 – 05.08.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.

Inchide