referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5 parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterană, spații verzi, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată, inițiat de SC UCASY BIULDARS SRL. - Raport.

Data afișării: 06.10.2020.

Inchide