Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni complementare locuirii (spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii), sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, teren de sport, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 8851 mp, identic cu parcelele cadastrale nr.57729 (8384mp) și nr.57075 (467mp), situat în intravilanul municipiului, pe Traian Vuia, inițiator S.C. UCASY HOMES S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepând cu data de 04.05.2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava din B-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.
 

Inchide