PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal  cu Regulament de urbanism aferent pentru rezidenţial de clădiri cu regim mare de înălţime cu funcţiuni mixte: locuinţe colective, spaţii comerciale, spaţii pentru alimentaţie publică, spaţii pentru prestări servicii, spaţii pentru birouri, locuri de parcare supraterane şi subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770(5921mp) și nr. 56614(429mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, inițiator Niva Development S.R.L.
      Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 03.08.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro     
      Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro  .
      Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide