inițiat de S.C. ROCKNA ELECTRONICS S.R.L. pentru construirea unei unități pentru fabricarea echipamentelor electronice, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri, branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1400 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 49600, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Dumbrăvii.
    Documentația cu principalele reglementări urbanistice poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 și pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
    Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 26.04.2017 – 10.05.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.

Plan de încadrare în zonă

Propunere reglementări

 

Anunț nr. 14945 / 25.04.2017

Inchide