pentru construire bloc de locuințe cu înălțime de maxim D+P+5E cu locuri de parcare la demisol, spații comerciale și de prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată in suprafata de 2308 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 30477, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul George Enescu fn. 
Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare - .pdf;
   -  Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava - .pdf;
   -  Raportul compartimentelor de specialitate - .pdf;
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre- .pdf; Raport consultare public - .pdf; Reglementări urbanistice - .pdf; Încadrare în zonă - .pdf.,
care pot fi consultate şi în cadrul
Compartimentului Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar. 
      
Anunţ nr. 15245/10.05.2019

Publicat în data de: 10.05.2019

Inchide