inițiat de FIDOCAT CONSTRUCT în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată, identic cu parcela cadastrală nr. 36474, în suprafață de 700 mp, situat pe strada Traian Țăranu.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Referatul de aprobare
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Raportul informării și consultării publicului
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

Inchide