PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     
NR. 11358/14.04.2015

Primăria Municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de HRENIUC ȘTEFAN pentru construirea unei locuinţe individuale cu regim mic de înălţime, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe o suprafaţă de 1454 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Emil Cioran- zona Tătăraşi.
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
       - Textul complet al proiectului de hotărâre;
       - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava,
documente ce pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice

 

Inchide