Nr. 16190 din 17.05.2016

 

ANUNŢĂ

 

            Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu initiat de DARIE FLORIN IULIAN si DARIE TATIANA pentru construire locuință individuală cu regim mic de inălțime, anexă, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 600 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 47800, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Emil Cioran, zona Tătărași.

            Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

   -  Textul complet al proiectului de hotărâre

   -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice,  la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în perioada 17.05.2016 – 26.05.2016, între orele 9.00 – 13.00.

Inchide