prin intermediul mijloacelor de informare în masă: publicitate în presa scrisă locală, centrală şi publicitate media audio-vizuală, precum şi publicitate în presa electronică.

ANUNŢ ATRIBUIRE CONTRACT

Inchide