PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

Nr. 27392/18.09.2015

Aprob,

Primar

Ion Lungu

 

Avizat,

                                                                                Viceprimar,

                              Ovidiu Doroftei 

 

ANUNŢĂ

 

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU SEBASTIAN și ROTARU IULIANA pentru hală de procesare legume-fructe și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1434 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 2301/1, situat în intravilanul municipiului pe strada Aleea Dumbrăvii.

Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

- Textul complet al proiectului de hotărâre

- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

              Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 

 

Director executiv,

Cerasela Creţu

Inchide