Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de Urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construire clădire de birouri cu destinația de spații comerciale și prestări servicii, locuri de parcare, racorduri/branșamente,  pe teren proprietate privată, în suprafață de 1000 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 32362, situat în intravilanul  municipiului Suceava pe str. Calea Unirii f.n,, inițiatori Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie și Cojocariu Veronica.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre:

Inchide